Giedrės blogas

Koplytlėlės varpas. G,Balčiūtės nuotr.

0

Koplytlėlės varpas. G,Balčiūtės nuotr.

Ką manote apie šį įrašą ?